Vänta inte med att kontakta en begravningsbyrå. Ofta är det många beslut som ska fattas och det är bra att påbörja förberedelserna inför en begravning snarast efter dödsfallet. För att få den tid och plats som man önskar för begravningen kan det vara bra att vara ute i god tid. Gravsättning av kista eller kremering måste enligt lag ske inom 30 dagar från dödsfallet.

Det är bra att veta att man som anhörig har möjlighet att vara med både vid omhändertagandet av den avlidne på sjukhuset och vid påklädning och kistläggning. För många kan det kännas som en viktig del av sorgeprocessen.

Vad ingår i begravningsavgiften?

Begravningsavgift betalas av alla via skattsedeln. I den ingår:

   - Ceremonilokal för begravning, oftast ett kapell
   - Kremering
   - Gravplats i 25 år för aska eller kista

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift och får därmed även tillgång till kyrka, präst och ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning. 

Borgerlig begravning

Det som skiljer en borgerlig begravning från en kyrklig är hur man utformar avskedsceremonin och var ceremonin hålls. Du vet väl om att du har full frihet att utforma en borgerlig begravning som du själv vill? Det är gravsättningen och kremeringen som är reglerad enligt lag.

Dödsboet betalar

Alla andra kostnader för begravningen betalas av dödsboet. Finns det inga tillgångar kan man ansöka om begravningshjälp från den dödes hemkommun.